ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σάββατο   23 / 12 / 17


Τ Ι Μ Η :  30 € το άτομο.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ : ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ   8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 5 Α

ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ: 2665021212- 6958442520 – 6944730182