ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΤΣΟΒΟ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 02/01/2022

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΤΣΟΒΟ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

Κυριακή 02 / 01 / 2022

 

Τιμή : 10 € ανά άτομο

    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ : ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ MAΣ BOUTAS TOURS

8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 5 Α

ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛ: 2665021212-6958442520-6944730182